Aanbiedingen

Beste prijs garantie

Beste prijs garantie


Wat is de beste-prijs-garantie ?

Helikopterwinkel.nl™ garandeert de beste prijs op de datum van (voorgenomen) aanschaf.


Wat betekent de beste prijs ?

Dat betekent dat wij dezelfde of een lagere prijs rekenen bij gelijke of betere verkoopvoorwaarden in vergelijking tot het artikel waarmee ons artikel wordt vergeleken.


Voor welke artikelen geldt de beste-prijs-garantie ?

De beste-prijs-garantie geldt voor afstand bestuurbare helikopters (complete sets) en drones (complete sets), aangeschaft op Helikopterwinkel.nl. Een complete set bestaat minimaal uit:

  • een helikopter of drone
  • een accu
  • een zender
  • een lader of laadkabel


Voor welke artikelen geldt de beste-prijs-garantie niet ?

De beste-prijs-garantie is niet van toepassing op gadgets, accessoires, onderdelen, reparaties, maatwerkproducten, producten op klantbestelling en leveringen aan bedrijven.


Hoe werkt de beste-prijs-garantie ?

Als u een helicopter of drone van een bepaald merk en type bij Helikopterwinkel.nl wilt aanschaffen, of heeft aangeschaft, krijgt u van ons de garantie krijgt dat wij u de beste prijs berekenen, of berekend hebben. Als u vindt dat dat niet gebeurt of is gebeurd, dient u aan te geven met welk artikel van welke aanbieder u het door ons aangeboden artikel vergelijkt.


Wat zijn de voorwaarden?

1 - Het vergeleken artikel wordt in Nederland, en/of (ook) gericht op de Nederlandse markt in Euro's aangeboden door een Nederlandse winkel die minimaal 3 jaar officieel bestaat, dat wil zeggen, ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst en zich aantoonbaar conformeert aan de Wet Kopen op Afstand.

2 - Het vergeleken artikel betreft een identiek product voor wat betreft merk, type, kleur, uitvoering, verpakking, toebehoren en verkoopvoorwaarden.

3 - Het vergeleken artikel betreft een nieuw, origineel product (geen demo,- schade,- of retourproduct), inclusief schriftelijke wettelijke Nederlandse productgarantie van in ieder geval 12 maanden.

4 - Het bruto prijsverschil met het door Helikopterwinkel.nl™ aangeboden artikel, inclusief btw en alle voor rekening van de klant komende kosten, zoals waaronder begrepen, maar niet beperkt tot verzendkosten, belastingen en invoerrechten, dient groter te zijn dan Euro 5,00.

5 - Het vergeleken artikel wordt in Nederland, online of via een fysieke winkel (offline) rechtstreeks en voor een ieder toegankelijk aan consumenten aangeboden gedurende een periode van minimaal 7 dagen, al dan niet als (speciale) aanbieding, gedurende welke periode het artikel daadwerkelijk beschikbaar moet zijn en welke periode moet omvatten de datum waarop u het artikel bij Helikopterwinkel.nl wilt aanschaffen, of heeft aangeschaft.

6 - De aangeboden prijs van het vergeleken artikel dient een marktconforme, realistische prijs te zijn;

7 - Het beroep op de beste-prijs-garantie dient vanaf de datum van (de voorgenomen) aanschaf, tot uiterlijk 7 dagen na (de voorgenomen) aanschaf bij Helikopterwinkel.nl gedaan te zijn door de klant middels het kenbaar maken ervan via het contactformulier, zoals beschikbaar op www.helikopterwinkel.nl

8 - Helikopterwinkel.nl neemt binnen 5 dagen na ontvangst van het formulier een beslissing en stelt de klant hiervan via e-mail op de hoogte;

9 - Indien het beroep op de beste-prijs-garantie aan alle voorwaarden voldoet, wordt aan u het prijsverschil uitgekeerd binnen 14 dagen na goedkeuring, dan wel wordt aan u alsnog het betreffende artikel aangeboden voor de lagere prijs.

10 - Wij behouden ons het recht voor om sommige, nader te bepalen winkels, online en offline, uit te sluiten van betrekking in de vergelijking bij de beste-prijs-garantie om ons moverende redenen.


Hoe doet u een beroep op de beste-prijs-garantie?

Indien u meent dat u van ons niet de beste prijs krijgt of hebt gekregen dan kunt u tot en met 7 dagen na (de voorgenomen) aanschaf een beroep doen op de beste-prijs-garantie. Hiervoor stuurt u ons een e-mail via het contactformulier, zoals beschikbaar op www.helikopterwinkel.nl

Vermeldt a.u.b. in dit formulier het merk, type, kleur van de helikopter of drone en voeg de volgende gegevens bij:

1 - uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;

2 - de naam, de adresgegevens en het internetadres van de winkel waarmee vergeleken wordt;

3 - een link naar de product- of reclame uiting, of een geprinte afbeelding ervan met daarin duidelijk vermeld: het artikel, de prijs en de datum en periode van de geldigheid van de prijs;

4 - een afschrift van uw aanschaf- of betaalbewijs, indien u het vergeleken artikel reeds had aangeschaft bij Helikopterwinkel.nl